Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2006

ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Είναι η μονοσύλλαβη κλιτή λέξη που κανονικά χρησιμοποιείται εμπρός από τα ονόματα, όταν μνημονεύονται στο λόγο ως γνωστά και ορισμένα.


Ενικός αριθμός
Πληθυντικός αριθμός
ονομαστική ὁ,
ἡ,
τό

οἱ [τοί(ὁμηρικό)],
αἱ [ταί(ὁμηρικό)],
τά
γενική τοῦ [τοῖο(ὁμηρικό)],
τῆς,
τοῦ
[τοῖο(ὁμηρικό)]

τῶν,
τῶν [τάων(ὁμηρικό)],
τῶν,
δοτική τῷ,
τῇ,
τῷ

τοῖς [τοῖσι(ὁμηρικό)],
ταῖς [τῇς, τῇσι (ὁμηρικό)],
τοῖς
[τοῖσι(ὁμηρικό)]
αιτιατική τόν,
τήν,
τό

τούς,
τάς,
τάΔυϊκός αριθμός και των τριών γενών
ονομαστική τώ
γενική τοῖν
δοτική τοῖν
αιτιατική τώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: