Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2007

ΤΡΙΤΗ ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΑ)

Τὰ συμφωνόληκτα οὐσιαστικὰ ὑποδιαιροῦνται σὲ:1) Ἀφωνόληκτα (μὲ ἄφωνο χαρακτήρα)

2) Ἡμιφωνόληκτα (μὲ χαρακτήρα ἡμίφωνο)1) Ἀφωνόληκτα : κατὰ τὸν χαρακτήρα εἶναι:

α’ οὐρανικόληκτα (κ, γ, χ)

β’ χειλικόληκτα (π, β, φ)

γ’ ὀδοντικόληκτα (τ, δ, θ)
α’ Οὐρανόληκτα καταληκτικὰ μονόθεμα

Θέμα: κορακ-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ὁ κόραξ (κ-ς)

οἱ κόρακ-ες

Τὼ κόρακ-ε

Γενική

τοῦ κόρακ-ος

τῶν κοράκ-ων

τοῖς κοράκ-οιν

Δοτική

τῷ κόρακ-ι

τοῖς κόραξι (κ-σι)

τοῖς κοράκ-οιν

Αίτιατική

τὸν κόρακ-α

τοὺς κόρακ-ας

τὼ κόρακ-ε

Κλητική

ὦ κόραξ (κ-ς)

ὦ κόρακ-ες

ὦ κόρακ-εβ’ Χειλικόληκτα καταληκτικὰ μονόθεμα

Θέμα: γυπ-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ὁ γύψ (π-ς)

οἱ γῦπ-ες

τὼ γῦπ-ε

Γενική

τοῦ γυπ-ός

τῶν γυπ-ῶν

τοῖν γυπ-οῖν

Δοτική

τῷ γυπ-

τοῖς γυψ (π-σι)

τοῖν γυπ-οῖν

Αίτιατική

τὸν γῦπ-α

τοὺς γῦπ-ας

τὼ γῦπ-ε

Κλητική

ὦ γύψ (π-ς)

ὦ γῦπ-ες

ὦ γῦπ-εγ’ Ὀδοντόληκτα καταληκτικὰ μονόθεμα μὲ χαρακτήρα ἁπλὸ ὀδοντικὸ τ δ θ

Θέμα: πατριδ-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ἡ πατρὶς (δ-ς)

αἱ πατρίδ-ες

τὼ πατρίδ-ε

Γενική

τῆς πατρίδ-ος

τῶν πατρίδ-ων

τοῖν πατρίδ-οιν

Δοτική

τῇ πατρίδ-ι

ταῖς πατρίσι (δ-σι)

τοῖν πατρίδ-οιν

Αίτιατική

τὴν πατρίδ-α

τὰς πατρίδ-ας

τὼ πατρίδ-ε

Κλητική

ὦ πατρίς

ὦ πατρίδ-ες

ὦ πατρίδ-εδ’ Ὀδοντικόληκτα καταληκτικὰ μονόθεμα μὲ θέμα σὲ -ντ (ὀν. –ας, γεν. –αντος καὶ ὀν. –ους, γεν. –οντος)


Θέμα: ἱμαντ-

Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

ὀνομαστική

ὁ ἱμάς (ντ-ς)

οἱ ἱμάντ-ες

τὼ ἱμάντε

γενική

τοῦ ἱμάντ-ος

τῶν ἱμάντ-ων

τοῖν ἱμάντ-οιν

δοτική

τῷ ἱμάντ-ι

τοῖς ἱμᾶσι

τοῖν ἱμάντ-οιν

αἰτιατική

τὸν ἱμάντ-α

τοὺς ἱμάντ-ας

τὼ ἱμάντε

κλητική

ὦ ἱμάς

ὦ ἱμάντ-ες

ὦ ἱμάντε

Θέμα: γιγαντ-

Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

ὀνομαστική

ὁ γίγας

οἱ γίγαντ-ες

τὼ γίγαντ-ε

γενική

τοῦ γίγαντ-ος

τῶν γιγάντ-ων

τοῖν γιγάντ-οιν

δοτική

τῷ γίγαντ-ι

τοῖς γίγασι

τοῖν γιγάντ-οιν

αἰτιατική

τὸν γιγαντ-α

τοὺς γίγαντ-ας

τὼ γίγαντ-ε

κλητική

ὦ γίγαν

ὦ γίγαντ-ες

ὦ γίγαντ-εΘέμα: ὀδοντ-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ὁ ὀδούς(ὀδόντ-ς)

οἱ ὀδόντ-ες

τὼ ὀδόντ-ε

Γενική

τοῦ ὀδόντ-ος

τῶν ὀδόντ-ων

τοῖν ὀδόντ-οιν

Δοτική

τῷ ὀδόντ-ι

τοῖς ὀδοῦσι (ὀδόντ-σι)

τοῖν ὀδόντ-οιν

Αίτιατική

τὸν ὀδόντ-α

τοὺς ὀδόντ-ας

τὼ ὀδόντ-ε

Κλητική

ὦ ὀδούς

ὦ ὀδόντ-ες

ὦ ὀδόντ-εε’ Ὀδοντικόληκτα ἀκατάληκτα διπλόθεμα μὲ θέμα σε –ντ (ὀν. –ων, γεν. –οντος)

Θέμα: γεροντ-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ὁ γέρων

οἱ γέροντ-ες

τὼ γέροντ-ε

Γενική

τοῦ γέροντ-ος

τῶν γερόντ-ων

τοῖν γερόντ-οιν

Δοτική

τῷ γέροντ-ι

τοῖς γέρουσι(γέροντ-σι)

τοῖν γερόντ-οιν

Αίτιατική

τὸν γέροντ-α

τοὺς γέροντ-ας

τὼ γέροντ-ε

Κλητική

ὦ γέρον

ὦ γέροντ-ες

ὦ γέροντ-εζ’ Ὀδοντικόληκτα οὐδέτερα ἀκατάληκτα μονόθεμα σὲ (γεν. –ατος)

Θέμα: κτηματ-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

τὸ κτῆμα

τὰ κτήματ-α

τὼ κτήματ-ε

Γενική

τοῦ κτήματ-ος

τῶν κτημάτ-ων

τοῖν κτημάτ-οιν

Δοτική

τῷ κτήματ-ι

τοῖς κτήμασι (ατ-σι)

τοῖν κτημάτ-οιν

Αίτιατική

τὸ κτῆμα

τὰ κτήματ-α

τὼ κτήματ-ε

Κλητική

ὦ κτῆμα

ὦ κτήματ-α

ὦ κτήματ-εΠαρατηρήσεις:

1) Τὰ βαρύτονα ὀδοντικόληκτα σε –ων (γεν. –οντος) καὶ -ας (γεν. –αντος), τὸ ὀξύτονο τυραννὶς (-ίδος) καὶ τὸ περισπώμενο ὁ/ἡ παῖς σχημαίζουν την κλητικὴ τοῦ ἐνικοῦ χωρὶς κατάληξη (μὲ ἀφαίρεση τοῦ ὀδοντικοῦ χαρακτήρα): ὦ γέρον, ὦ γίγαν, ὦ Αἶαν, ὦ τυραννί, ὦ παῖ.

2) Τὰ οὐδέτερα ὀδοντικόληκτα σε –μα (γεν. –ματος) εἶναι ὅλα ἀκατάληκτα: κτῆμα, σῶμα, στράτευμα΄ καταληκτικὰ εἶναι μόνο τὰ οὐδέτερα φῶς (φῶτ-ς) καὶ τὸ ἀνώμαλο οὖς (γεν. ὠτ-ός).


3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

μπράβο πολύ καλή δουλειά

kalliopi είπε...

σ' ευχαριστώ φίλε μου

vicky είπε...

Προσπαθώ να βοηθήσω τον γιό μου που πάει στην Β' Γυμνασίου και μόνο εδώ κατάφερα να βγάλω άκρη! Πραγματικά πολύ καλή δουλειά και πολύ καλά δομημένη! Ευχαριστώ πολύ!