Σάββατο 24 Μαΐου 2008

Το ρήμα ἔρχομαι και εἶμι

Ἄλλα ῥήματα ποὺ κλίνονται ὁλικὰ ἤ μερικὰ κατὰ τὰ ῥήματα σὲ -μι μὲ διάφορες ἀνωμαλίες εἶναι:

2. Τὸ ῥῆμα ἔρχομαι καὶ εἶμι .


Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέσος μέλλοντας

Μέσος αόριστος β’ (με καταλήξεις ενεργητικής φωνής)

Οριστική

ἔρχομαι

ἔρχῃ ἤ ἔρχει

ἔρχεται

ἐρχόμεθα

ἔρχεσθε

ἔρχονται

ᾖα ἤ ᾔειν

ᾔεις ἤ ᾔεισθα

ᾔει

ᾖμεν

ᾖτε

ᾖσαν ἤ ᾔεσαν

εἶμι

εἶ

εἶσι(ν)

ἴμεν

ἴτε

ἴασι(ν)

ἦλθον

ἦλθες

ἦλθε(ν)

ἤλθομεν

ἤλθετε

ἦλθον

Υποτακτική

ἴω

ἴῃς

ἴῃ

ἴωμεν

ἴητε

ἴωσι(ν)ἔλθω

ἔλθῃς

ἔλθῃ

ἔλθωμεν

ἔλθητε

ἔλθωσι(ν)

Ευκτική

ἴοιμι

ἴοις

ἴοι

ἴοιμεν

ἴοιτε

ἴοιεν


ἴοιμι

ἴοις

ἴοι

ἴοιμεν

ἴοιτε

ἴοιεν

ἔλθοιμι

ἔλθοις

ἔλθοι

ἔλθοιμεν

ἔλθοιτε

ἔλθοιεν

Προστακτική

-

ἴθι

ἴτω

-

ἴτε

ἰόντων-

ἐλθέ

ἐλθέτω

-

ἔλθετε

ἐλθόντων

Απαρέμφατο

ἰέναι


ἰέναι

ἐλθεῖν

Μετοχή

ἰών

ἰοῦσα

ἰόν


ἰών

ἰοῦσα

ἰόν

ἐλθών

ἐλθοῦσα

ἐλθόν


Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Τετελεσμένος μέλλοντας

Οριστική

ἐλήλυθα

ἐλήλυθας

ἐλήλυθε(ν)

ἐληλύθαμεν

ἐληλύθατε

ἐληλύθασι(ν)

ἐληλύθειν

ἐληλύθεις

ἐληλύθει

ἐληλύθεμεν

ἐληλύθετε

ἐληλύθεσαν

ἐληλυθὼς ἔσομαι

ἐληλυθὼς ἔσῃ (-ει)

ἐληλυθὼς ἔσται

ἐληλυθότες ἐσόμεθα

ἐληλυθότες ἔσεσθε

ἐληλυθότες ἔσονται

Υποτακτική

ἐληλυθὼς ὦ

ἐληλυθὼς ᾖς

ἐληλυθὼς ᾖ

ἐληλυθότες ὦμεν

ἐληλυθότες ἦτε

ἐληλυθότες ὦσι(ν)Ευκτική

ἐληλυθὼς εἴην

ἐληλυθὼς εἴης

ἐληλυθὼς εἴη

ἐληλυθότες εἶμεν

ἐληλυθότες εἶτε

ἐληλυθότες εἴησαν ἤ εἶεν


ἐληλυθὼς ἐσοίμην

ἐληλυθὼς ἔσοιο

ἐληλυθὼς ἔσοιτο

ἐληλυθότες ἐσοίμεθα

ἐληλυθότες ἔσοισθε

ἐληλυθότες ἔσοιντο

Προστακτική

-

ἐληλυθὼς ἴσθι

ἐληλυθὼς ἔστω

-

ἐληλυθότες ἔστε

ἐληλυθότες ἔστωνΑπαρέμφατο

ἐληλυθέναι


ἐληλυθὼς ἔσεσθαι

Μετοχή

ἐληλυθώς

ἐληλυθυῖα

ἐληλυθός


ἐληλυθὼς ἐσόμενος

ἐληλυθυῖα ἐσομένη

ἐληλυθὸς ἐσόμενον

5 σχόλια:

Unknown είπε...

ευκτική μέλλοντα κάνει και ιοίην με ψιλή και ελευσοίμην με ψιλή στο α΄ενικό.

thessalonian είπε...

ITE μπορει να γραφεται με εψιλον γιωτα?

Αναστασιος είπε...

Και που τα μάθαμε τί καταλάβαμε;θα ήταν ποιο χρήσιμο ένα μάθημα κοινωνιολογίας ή ηλεκτρονικών υπολογιστών (την εποχή του '70).....

ανωνυμα είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΜΥΡΣΙΝΗ είπε...

Αγαπητέ Αναστάσιε η γνώση της γλώσσας είναι απαραίτητη διότι η γλώσσα ενός λαού είναι σημαντικότατο στοιχείο της ταυτότητάς του, ειναι η ρίζα του και αν αποκοπεί το δένδρο από τις ρίζες του τότε...Με εκτίμηση Χριστίνα